სწრაფი ონლაინ სესხები

სწრაფი ონლაინ სესხი არის საუკეთესო საშუალება მიიღოთ თქვენთვის სასურველი თანხა სწრაფად და მარტივად. creditbook.ge - გაძლევთ საშუალებას დაზოგოთ დრო, მარტივად შეადაროთ სესხები ერთმანეთს და აირჩიოთ თქვენთვის საუკეთესო ვარიანტი.

რამდენი ლარი გჭირდება?

კომპანია
პროცენტი
თანხის ოდენობა
სესხის ვადა
მოქმედება
სესხის პროცენტი 5.70%
მაქსიმალური თანხა 3000 ლარი
3-24 თვემდე
სესხის პროცენტი 5.80%
მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.40%
მაქსიმალური თანხა 1200 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.80%
მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი
12 თვემდე
სესხის პროცენტი 5.80%
მაქსიმალური თანხა 3000 ლარი
3-24 თვემდე
სესხის პროცენტი 5.86%
მაქსიმალური თანხა 2700 ლარი
1-48 თვემდე
სესხის პროცენტი 3.56%
მაქსიმალური თანხა 3000 ლარი
3-12 თვემდე
სესხის პროცენტი 5.85%
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი
5-30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.83%
მაქსიმალური თანხა 4000 ლარი
3-36 თვემდე
სესხის პროცენტი 5.80%
მაქსიმალური თანხა 15000 ლარი
3-48 თვემდე
სესხის პროცენტი 5.30%
მაქსიმალური თანხა 5000 ლარი
1-36 დღე
სესხის პროცენტი 3.86%
მაქსიმალური თანხა 300 ლარი
20 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.55%
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი
3-12 თვემდე
სესხის პროცენტი 5.80%
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი
3-24 თვემდე
სესხის პროცენტი 5.86%
მაქსიმალური თანხა 2000 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.40%
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.86%
მაქსიმალური თანხა 800 ლარი
1-30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.90%
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.85%
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი
5-30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.85%
მაქსიმალური თანხა 700 ლარი
5-30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.80%
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.85%
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი
5-30 დღემდე
სესხის პროცენტი 13.00%
მაქსიმალური თანხა 800 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი ინდვ.
მაქსიმალური თანხა 3000 ლარი
3-24 თვემდე
სესხის პროცენტი 5.85%
მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი
5-30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.00%
მაქსიმალური თანხა 800 ლარი
7-21 დღემდე
სესხის პროცენტი 3.40%
მაქსიმალური თანხა 3000 ლარი
12 თვემდე
სესხის პროცენტი 5.85%
მაქსიმალური თანხა 650 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.85%
მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი
24 თვემდე
სესხის პროცენტი 5.85%
მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი
3-12 თვემდე
სესხის პროცენტი 5.75%
მაქსიმალური თანხა 500 ლარი
7-30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.60%
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.60%
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 17.00%
მაქსიმალური თანხა 2000 ლარი
3-12 თვემდე
სესხის პროცენტი 5.86%
მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 25.00%
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი
7-30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.80%
მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.60%
მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.86%
მაქსიმალური თანხა 600 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.60%
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.60%
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.80%
მაქსიმალური თანხა 700 ლარი
7 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.80%
მაქსიმალური თანხა 700 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 5.85%
მაქსიმალური თანხა 700 ლარი
3-6 თვემდე
სესხის პროცენტი 9.20%
მაქსიმალური თანხა 3000 ლარი
3-24 თვემდე
სესხის პროცენტი 5.96%
მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი
30 დღემდე
სესხის პროცენტი 12.00%
მაქსიმალური თანხა 2000 ლარი
3-24 თვემდე
სესხის პროცენტი 12.70%
მაქსიმალური თანხა 3000 ლარი
6-24 თვემდე

სწრაფი ონლაინ სესხი

სწრაფი ონლაინ სესხები საქართვეოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს, რადგან მისი დამტკიცება მარტივად და სწრაფად ხდება. სესხის მისაღებად არ მოითხოვება ხელმოწერა, უამრავი დოკუმენტები და გამსესხებელ ორგანიზაციაში პირადად გამოცხადებაც კი. ონლაინ სესხით სარგებლობისთვის მომხმარებელს უწევს მარტივი პროცედურის გავლა, რაც გულისხმობს საიტზე რეგისტრაციას და განაცხადის შევსებას. შევსებული განაცხადი განიხილება 10-15 წუთში. დადებითი პასუხის შემთხვევაში თანხა რამოდენიმე წუთში ირიცხება მომხმარებლის საბანკო ანგარიშზე.

creditbook.ge დაგეხმარებათ არჩევანის გაკეთებაში. ვებგვერდზე წარმოდგენილია საქართველოში არსებული და მოქმედი ყველა სწრაფი ონლაინ სესხის კომპანია მათივე პირობებით. ეს პირობები განასხვავებს გამსესხებელ კომპანიებს ერთმანეთისაგან და სწორედ ამ პირობებზე დაყრდნობით უნდა მიიღოს მსესხებელმა გადაწყვეტილება, თუ რომელი კომპანია აირჩიოს. მთავარი პირობები, რომლებსაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ: სესხის პროცენტი, სასურველი თანხა და სესხის ვადა.

სწრაფი ონლაინ სესხის მიღების პირობები

იმისათვის რომ მიიღოთ სასურველი თანხა მარტივად და სწრაფად საჭიროა აკმაყოფლებდეთ გარკვეულ მოთხოვნებს, რომელიც ყველა კომპანიისთვის ინდივიდუალურია. მათი ძირითადი მოთხოვნებია:

  • იყოთ საქართველოს მოქალაქე
  • იყოთ 20-დან 65 წლამდე
  • გქონდეთ ბანკში ანგარიში
  • არ იყოთ მომხმარებელთა შავ სიაში

თუკი თქვენ აკმაყოფილებთ მოთხოვნებს საჭიროა გაიაროთ რამოდენიმე მარტივი ეტაპი:

1) რეგისტრაცია პარტნიორი საიტის ვებგვერდზე,
2) აირჩიეთ სასურველი თანხა და ვადა სესხის კალკულატორზე.
3) შეავსეთ განაცხადი.
4) დაელოდოთ პასუხს შევსებულ განაცხადზე, რომელსაც მიიღებთ 10-15 წუთში სმს-ის ან ელექტრონული ფოსტის სახით.ონლაინ სესხის ვადაგადაცილების შესაძლო შედეგები

იმ შემთხვევაში თუკი თქვენ ვერ ახერხებთ თანხის დაფარვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროში, კრედიტორები გაძლევენ შესაძლებლობას გარკვეული თანხის სანაცვლოდ გადაავადოთ თქვენი მიმდინარე სესხი. თუკი არც სესხის დაფარვა და არც გადავადება არ ხერხდება, კრედიტორს უფლება აქვს დაგაკისროთ პირგასამტეხლო. საჯარიმო სანქცია შეიძლება იყოს ფიქსირებული, გამოიხატოს საპროცენტო განაკვეთის გაზრდით ან ყოველდღიურად დაგერიცხოთ სესხის ძირ თანხაზე პროცენტი, რომელიც ინდივიდუალურია ყოველი კომპანიისთვის.

თუკი ვერ ახერხებთ სესხის დაფარვას, უმჯობესია გადაავადოთ თანხა გარკვეული საკომისიოს სანაცვლოდ, რათა ვადაგადაცილებულმა სესხმა უარყოფითად არ იმოქმედოს თქვენს საკრედიტო ისტორიაზე.უზრუნველყოფა

სწრაფი ონლაინ სესხი გაიცემა უზრუნველყოფის გარეშე, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება კრედიტორმა მოითხოვოს სესხის ერთგვარი უზრუნველყოფა თავმდები პიროვნებით, რომელიც შეასრულებს შუამავლის როლს თქვენსა და კრედიტორ კომპანიას შორის.

მოგვწერეთ Facebook-ზე