ავტო სესხები

ავტო სესხი საუკეთესო საშუალებაა თქვენი ავტომობილის ახლით შესაცვლელად ან სესხის მარტივად მიღების მიზნით ავტომობილის თავდებში ჩასადებად. შეადარეთ ავტო სესხების პირობები ვებგვერდზე და გააკეთეთ სწორი არჩევანი.

რამდენი ლარი გჭირდება?

კომპანია
პროცენტი
თანხის ოდენობა
სესხის ვადა
მოქმედება
სესხის პროცენტი ინდვ.%

წლიური ეფექტური 26.84%
მაქსიმალური თანხა 27000 ლარი
72 თვემდე
სესხის პროცენტი 3.00%

წლიური ეფექტური 21.00-48.00%
მაქსიმალური თანხა 50000 ლარი
36 თვემდე
სესხის პროცენტი ინდვ.%

წლიური ეფექტური 94.50%%
მაქსიმალური თანხა 100000 ლარი
18-36 თვემდე
სესხის პროცენტი ინდვ.%

წლიური ეფექტური 21.00-48.00%
მაქსიმალური თანხა 24000 ლარი
60 თვემდე
სესხის პროცენტი ინდვ.%

წლიური ეფექტური 99.30%
მაქსიმალური თანხა 10000 ლარი
60 თვემდე
სესხის პროცენტი 3.00%

წლიური ეფექტური 43.00%
მაქსიმალური თანხა 50000 ლარი
3-60 თვემდე
სესხის პროცენტი ინდვ.%

წლიური ეფექტური ინდვ.%
მაქსიმალური თანხა 37500 ლარი
72 თვემდე
სესხის პროცენტი 9.00%

წლიური ეფექტური 12.74%
მაქსიმალური თანხა 100000 ლარი
3-84 თვემდე
სესხის პროცენტი 9.50%

წლიური ეფექტური 10.98%
მაქსიმალური თანხა 150000 ლარი
120 თვემდე

ავტო სესხი

თუ გსურთ ახალი, ან მეორადი ავტომობილის შეძენა, ავტო სესხი საუკეთესო საშუალებაა თქვენი ავტო სურვილების ასასრულებლად. ავტო სესხის აღება მარტივად, მხოლოდ პირადობის მოწმობითაა შესაძლებელი. ავტოსესხი გაიცემა ავტომობილის ტარების უფლებით, თქვენს მიერ შერჩეული ავტომანქანის უზრუნველყოფით. კრედიტორი გასცემს სესხს მანქანის ღირებულების 90%-მდე.

creditbook.ge დაგეხმარებათ არჩევანის გაკეთებაში. ვებგვერდზე წარმოდგენილია საქართველოში არსებული და მოქმედი ყველა ავტო სესხის კომპანია მათივე პირობებით. ეს პირობები განასხვავებს გამსესხებელ კომპანიებს ერთმანეთისაგან და სწორედ ამ პირობებზე დაყრდნობით უნდა მიიღოს მსესხებელმა გადაწყვეტილება, თუ რომელი კომპანია აირჩიოს. მთავარი პირობები, რომლებსაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ: სესხის პროცენტი, სასურველი თანხა და სესხის ვადა.

ავტო სესხის მიღების პირობები

ავტო სესხით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ პირს ვისაც ჰყავს ავტომობილი და აქვს სურვილი შეცვალოს ის ახალი ავტომობილით ან უბრალოდ სურს ავტომობილის შეძენა. იმისათვის რომ მიიღოთ სასურველი თანხა საჭიროა აკმაყოფლებდეთ გარკვეულ მოთხოვნებს, რომელიც ყველა კომპანიისთვის ინდივიდუალურია. მათი ძირითადი მოთხოვნებია:

  • იყოთ საქართველოს მოქალაქე
  • იყოთ 20-დან 65 წლამდე
  • გყავდეთ ავტომობილი ან აპირებდეთ შეძენას
  • არ იყოთ მომხმარებელთა შავ სიაში


უზურნველყოფა

ავტო სესხი ავტომატურად გულისხმობს უზრუნველყოფას სესხის თანხით შეძენილი ახალი ავტომობილით. ეს ნიშნავს შეძენილი ავტომობილის კრედიტორის სახელზე გაფორმებას იქამდე, სანამ არ დაფარავთ აღებულ სესხს ბოლომდე.